ابزار آفلاین , کلاب خط یک

ابزار برنامه ریزی کمپین ایمیل

راهنمای استفاده از چالش های تولید محتوا

این ابزار به شما کمک میکند کمپین های خود را برنامه ریزی کنید.

کافیست فایل مورد نظر را باز کنید و موضوعات یک هفته بعد را تنظیم کنید و بر اساس چک لیستی که در انتهای ابزار آمده ایمیل های خود را آماده انتشار کنید.

خط یک این ابزار ساده را جز ابزار های مهم دیجیتال مارکتینگ میداند که باید هر هفته آن را تکمیل کرد و به اجرای آن مصمم بود.

این مطلب تنها برای اعضا باشگاه نمایان می شود. اگر عضو باشگاه هستید از طریق فرم زیر به حساب خود ورود کنید و اگر عضو باشگاه نیستید بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ورود

 

ابزار برنامه ریزی کمپین ایمیل

راهنمای استفاده از چالش های تولید محتوا

این ابزار به شما کمک میکند کمپین های خود را برنامه ریزی کنید.

کافیست فایل مورد نظر را باز کنید و موضوعات یک هفته بعد را تنظیم کنید و بر اساس چک لیستی که در انتهای ابزار آمده ایمیل های خود را آماده انتشار کنید.

خط یک این ابزار ساده را جز ابزار های مهم دیجیتال مارکتینگ میداند که باید هر هفته آن را تکمیل کرد و به اجرای آن مصمم بود.

این مطلب تنها برای اعضا باشگاه نمایان می شود. اگر عضو باشگاه هستید از طریق فرم زیر به حساب خود ورود کنید و اگر عضو باشگاه نیستید بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ورود

 

دیدگاه خود را بنویسید