رضا را که مدیر یک سایت تازه کار است به خوبی میشناسم.

شرایط یک سایت تازه کار را تا حدودی همه درک میکنیم. برای ابتدای کار یک مقدار پول پس انداز کرده بود و در نظر داشت در همان ابتدا شروع به تبلیغات کند.

میدونی رضا چی میفروخت؟ رضا در سایت خود به فروش لوازم جانبی موبایل میپرداخت.

انگیزه بسیاری داشت و تصمیم گرفت که شروع به تبلیغات کند. در همان ابتدا در نظر داشت که از سایت های دیگر بک لینک بگیرد.

طولی نکشید که در کمتر از یک هفته 20 بک لینک برای سایت های مطرح ایجاد کرد!

از همان موقع بود که یک دفعه رشد فوق العاده ای را تجربه کرد اما پس از مدتی چون اصولی روی بک لینک ها کار نکرده بود و محتوای ضعیفی داشت رو به سقوط رفت.

وقتی بک لینک ها را بررسی کردم متوجه مامانی بودن بک لینک ها شدم!

این لینک های مامانی انقدر ضعیف بودند که گوگل در کمترین زمان پس از صعود متوجه این موضوع شد و وب سایت رضا را به قعر چاه انداخت و رضا نابود شد!

لینک های مامانی در ابتدا خیلی عالی هستند ولی نیاز به پشتوانه دارند. اگر بک لینک های مامانی ایجاد میکنید باید سعی کنید به قدرت این لینک های مامانی بپردازید. لینک های مامانی نیاز به مراقبت و پشتوانه دارند.

مراقبت از لینک های مامانی یعنی مثل مادر های نازنین آن ها را پرورش دهیم. بک لینک ها با استفاده از بک لینک قوی می شوند.به این معنی که برای همان بک لینک هایی که ایجاد کردید سعی کنیم که بک لینک بگیریم.

البته من در فصل چهارم کتاب ماراتون سئو استراتژی های مختلفی در این زمینه منتشر کردم که در صورت تمایل می توانید آن را تهیه کنید.

 

 

هم رسانی

رضا را که مدیر یک سایت تازه کار است به خوبی میشناسم.

شرایط یک سایت تازه کار را تا حدودی همه درک میکنیم. برای ابتدای کار یک مقدار پول پس انداز کرده بود و در نظر داشت در همان ابتدا شروع به تبلیغات کند.

میدونی رضا چی میفروخت؟ رضا در سایت خود به فروش لوازم جانبی موبایل میپرداخت.

انگیزه بسیاری داشت و تصمیم گرفت که شروع به تبلیغات کند. در همان ابتدا در نظر داشت که از سایت های دیگر بک لینک بگیرد.

طولی نکشید که در کمتر از یک هفته 20 بک لینک برای سایت های مطرح ایجاد کرد!

از همان موقع بود که یک دفعه رشد فوق العاده ای را تجربه کرد اما پس از مدتی چون اصولی روی بک لینک ها کار نکرده بود و محتوای ضعیفی داشت رو به سقوط رفت.

وقتی بک لینک ها را بررسی کردم متوجه مامانی بودن بک لینک ها شدم!

این لینک های مامانی انقدر ضعیف بودند که گوگل در کمترین زمان پس از صعود متوجه این موضوع شد و وب سایت رضا را به قعر چاه انداخت و رضا نابود شد!

لینک های مامانی در ابتدا خیلی عالی هستند ولی نیاز به پشتوانه دارند. اگر بک لینک های مامانی ایجاد میکنید باید سعی کنید به قدرت این لینک های مامانی بپردازید. لینک های مامانی نیاز به مراقبت و پشتوانه دارند.

مراقبت از لینک های مامانی یعنی مثل مادر های نازنین آن ها را پرورش دهیم. بک لینک ها با استفاده از بک لینک قوی می شوند.به این معنی که برای همان بک لینک هایی که ایجاد کردید سعی کنیم که بک لینک بگیریم.

البته من در فصل چهارم کتاب ماراتون سئو استراتژی های مختلفی در این زمینه منتشر کردم که در صورت تمایل می توانید آن را تهیه کنید.

 

 

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید