به نظر من در تولید محتوا این دو مقابل هم هستند.

وقتی برای خودمان تارگت می گذاریم که من باید در این ماه هزار نفر باید من را دنبال کنند و مطلب من را بخوانند و به آن نمیرسیم رفتارمان تغییر می کند.

افرادی هستند که تولید را رها می کنند و افراد دیگر چون به این نتیجه رسیده اند که راهی جز این مسیر ندارند به دنبال لذت میروند.

به یاد کارمندی افتادم که ناچار است بخاطر خرج های خود آن کار را ادامه دهد اما در محل کار خود تغییراتی ایجاد می کند تا گذراندن زمان برایش ساده تر شود.

چون دیگر در محل کار خود احساس پیشرفتی ندارد باید یک جور دیگر این مسیر را برای خود آسان کند.

تولید محتوا هم دقیقا همین است. وقتی به این نتیجه برسیم که ما جز این مسیر مسیر دیگری نداریم به دنبال راهکارهایی هستیم که این مسیر را برایمان آسان کند.

ولی چه راه هایی؟

چطور میتونیم ترس نبودن هدف را کنترل کنیم؟

شاید هدف پول و درآمد بیشتر باشد.

در همان لحظه میبینیم افراد بسیار زیادی با این کار به درآمد رسیده اند، پس ما چه چیزی کمتر از آنان داریم؟

این بود که پرسش زیر را برای خود طراحی کردم.

چطور می توانم با تولید محتوا لذت ببرم و درآمد بیشتری کسب کنم؟

برای پاسخ به این پرسش سوال دیگری شکل می گیرد:

به نظر شما درآمد بیشتر در اولویت است یا لذت؟

شاید بگویید درآمد ولی اول درآمد را در اولیت قرار دهیم نمی توانیم استمرار در آن داشته باشیم

اصلا بگذارید راحتتان کنم ما یک اولویت بیشتر نداریم. اولویت دوم و سوم همگی کشک هستند.

چون ذهن انسان تک بعدی است(مرد و زن هم نداره!) هر کدام را اول بگذارید از کیفیت دومی کاسته اید.

ولی اگر بخواهم یکی را انتخاب کنم آن لذت است. در این رابطه من پادکستی بزودی منتشر میکنم و در آن به 4 مورد پرداختم که می تواند در لذت بخش تر کردن محتوا کمکتان کند. برای اینکه به محض انتشار از این پادکست مطلع شوید می توانید ما را در یکی از اپلیکینش ها دنبال کنید.

پیشنهاد من این است که یکی از این دو را برون سپاری کنید تا درآمد و لذت را در کنار هم داشته باشید.

برون سپاری لذت از تولید محتوا کاری سخت است ولی این کار شدنیست.

سئو کارانی را میشناسم که از تولید محتوا لذت نمیبرند و آن را برون سپاری می کنند و تمام تمرکز خود را روی بهینه سازی سایت می گذارند.

این کار شدنیست اما برای کسی مناسب است که بودجه ای برای برون سپاری تولید محتوای ناب و پیوسته توسط یک نفر داشته باشد.

اگر اینچنین نیست باید سعی کنید که مشکل درآمد و لذت را با هم حل کنیم. در این رابطه می خوام کمی بیشتر توضیح دهم.

تولید محتوای مستمری که منجر به فروش شود نیاز به موارد زیر دارد:

  • همراه کننده
  • قالب های متنوع محتوایی
  • آموزش هایی که قدرت فروش محتوا را بالا میبرد.

موارد بالا قابل برون سپاری هستند.

ما در کارگاه تولید محتوا موارد بالا را پوشش می دهیم.

با مدرس همزمان تمرین تولید محتوا می کنید

در هر جلسه یک قالب متنوع تولید محتوا را اجرا و تمرین می کنیم.

آموزش کوتاه و بسیار کاربردی در هر جلسه گفته می شود که قدرت تولید محتوا را در ما افزایش می دهد.

با 3 مورد بالا لذت و درآمد می تواند هر دو در کنار هم اتفاق افتد.

با این توضیحات اگر مصمم هستید که در کارگاه تمرین تولید محتوا شرکت کنید کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید.

هم رسانی

به نظر من در تولید محتوا این دو مقابل هم هستند.

وقتی برای خودمان تارگت می گذاریم که من باید در این ماه هزار نفر باید من را دنبال کنند و مطلب من را بخوانند و به آن نمیرسیم رفتارمان تغییر می کند.

افرادی هستند که تولید را رها می کنند و افراد دیگر چون به این نتیجه رسیده اند که راهی جز این مسیر ندارند به دنبال لذت میروند.

به یاد کارمندی افتادم که ناچار است بخاطر خرج های خود آن کار را ادامه دهد اما در محل کار خود تغییراتی ایجاد می کند تا گذراندن زمان برایش ساده تر شود.

چون دیگر در محل کار خود احساس پیشرفتی ندارد باید یک جور دیگر این مسیر را برای خود آسان کند.

تولید محتوا هم دقیقا همین است. وقتی به این نتیجه برسیم که ما جز این مسیر مسیر دیگری نداریم به دنبال راهکارهایی هستیم که این مسیر را برایمان آسان کند.

ولی چه راه هایی؟

چطور میتونیم ترس نبودن هدف را کنترل کنیم؟

شاید هدف پول و درآمد بیشتر باشد.

در همان لحظه میبینیم افراد بسیار زیادی با این کار به درآمد رسیده اند، پس ما چه چیزی کمتر از آنان داریم؟

این بود که پرسش زیر را برای خود طراحی کردم.

چطور می توانم با تولید محتوا لذت ببرم و درآمد بیشتری کسب کنم؟

برای پاسخ به این پرسش سوال دیگری شکل می گیرد:

به نظر شما درآمد بیشتر در اولویت است یا لذت؟

شاید بگویید درآمد ولی اول درآمد را در اولیت قرار دهیم نمی توانیم استمرار در آن داشته باشیم

اصلا بگذارید راحتتان کنم ما یک اولویت بیشتر نداریم. اولویت دوم و سوم همگی کشک هستند.

چون ذهن انسان تک بعدی است(مرد و زن هم نداره!) هر کدام را اول بگذارید از کیفیت دومی کاسته اید.

ولی اگر بخواهم یکی را انتخاب کنم آن لذت است. در این رابطه من پادکستی بزودی منتشر میکنم و در آن به 4 مورد پرداختم که می تواند در لذت بخش تر کردن محتوا کمکتان کند. برای اینکه به محض انتشار از این پادکست مطلع شوید می توانید ما را در یکی از اپلیکینش ها دنبال کنید.

پیشنهاد من این است که یکی از این دو را برون سپاری کنید تا درآمد و لذت را در کنار هم داشته باشید.

برون سپاری لذت از تولید محتوا کاری سخت است ولی این کار شدنیست.

سئو کارانی را میشناسم که از تولید محتوا لذت نمیبرند و آن را برون سپاری می کنند و تمام تمرکز خود را روی بهینه سازی سایت می گذارند.

این کار شدنیست اما برای کسی مناسب است که بودجه ای برای برون سپاری تولید محتوای ناب و پیوسته توسط یک نفر داشته باشد.

اگر اینچنین نیست باید سعی کنید که مشکل درآمد و لذت را با هم حل کنیم. در این رابطه می خوام کمی بیشتر توضیح دهم.

تولید محتوای مستمری که منجر به فروش شود نیاز به موارد زیر دارد:

  • همراه کننده
  • قالب های متنوع محتوایی
  • آموزش هایی که قدرت فروش محتوا را بالا میبرد.

موارد بالا قابل برون سپاری هستند.

ما در کارگاه تولید محتوا موارد بالا را پوشش می دهیم.

با مدرس همزمان تمرین تولید محتوا می کنید

در هر جلسه یک قالب متنوع تولید محتوا را اجرا و تمرین می کنیم.

آموزش کوتاه و بسیار کاربردی در هر جلسه گفته می شود که قدرت تولید محتوا را در ما افزایش می دهد.

با 3 مورد بالا لذت و درآمد می تواند هر دو در کنار هم اتفاق افتد.

با این توضیحات اگر مصمم هستید که در کارگاه تمرین تولید محتوا شرکت کنید کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید