خط یک در مورد محافظت از حریم خصوصی آنلاین شما جدی است.

این بیانیه حفظ حریم خصوصی دیدگاه‌ها و شیوه‌های ما در مورد حریم خصوصی و اینکه چگونه ممکن است به شما به عنوان کاربر وب‌سایت، محصولات و اشتراک‌های ما مربوط باشد را توضیح می‌دهد

این صفحه شما را از سیاست های ما در مورد جمع آوری، استفاده و افشای داده های شخصی هنگام استفاده از سرویس ما و انتخاب هایی که با آن داده ها مرتبط کرده اید مطلع می کند

ما از داده های شما برای ارائه و بهبود خدمات استفاده می کنیم. با استفاده از سرویس، شما با جمع آوری و استفاده از اطلاعات مطابق با این سیاست موافقت می کنید. مگر اینکه در این خط‌مشی رازداری به‌طور دیگری تعریف شده باشد.