در حال بارگذاری ...

دانشگاه دیجیتال مارکتینگ

تجربه را نمی توان در گوگل پیدا کرد، ما رایگان تجارب خود را با شما به اشتراک میزاریم.

دانشگاه دیجیتال مارکتینگ چیست؟

دانشگاه دیجیتال مارکتینگ یک مرجع صوتی است که در آن نکات و تجربه های خودمان را با شنوندگان به اشتراک میزاریم. دنیای وسیع و بروزرسانی های مستمر در حوزه دیجیتال مارکتینگ باعث شد که این دانشگاه پادکست محور تاسیس شود.

دانشگاه دیجیتال مارکتینگ برای کسانی تاسیس شده است که می خواهند در دیجیتال مارکتینگ نتیجه بگیرند.

3 مزیت اصلی دانشگاه دیجیتال مارکتینگ

در دانشگاه دیجیتال مارکتینگ راجع به چه چیزی صحبت می شود؟

در دانشگاه دیجیتال مارکتینگ در رابطه با موارد زیر تجارب خود را با شما به اشتراک می گذاریم:

  1. آموزش سئو
  2. تولید محتوا
  3. ایمیل مارکتینگ
  4. تبلیغات پولی

این موارد به شما کمک میکند که خیلی سریع تر چیزی که فکرش را کنید برای سایت خود ترافیک جذب کنید.

اپل پادکست
اپل پادکست
اپل پادکست
اپل پادکست
اپل پادکست
اپل پادکست
acast
radiopublic
pocket cast
overcast
iheart