طراحی مجدد سایت شکست خورده

6 عامل مخفی شکست سایت ها

هزینه و زمان زیادی برای سایت گذاشتید ولی فروشی ندارد؟

بیشتر از رقیبانتان فعالیت می کنید ولی بازدید و تماس اثر بخشی از طرف سایت دریافت نمی کنید؟

برای انجام هر اقدام در سایت روز ها باید صبر کنید تا تغییر جدید اعمال شود؟

بیشتر از رقیبان در شبکه های اجتماعی فعالیت میکنید ولی از طریق سایت فروشی ایجاد نمی شود؟

با وجود تغییرات ظاهری در سایت زمان ماندگاری افراد پایین است و در نهایت فروشی اتفاق نمی افتد؟

برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید