دسته‌بندی نشده

در صفحه نخست سایت چی بنویسم خوبه؟

صفحه نخست وب سایت را بیشتر چه افرادی میبینند به نظرت؟

آمار های سایت ما نشان داده که بیشتر بازدید کنندگان صفحه نخست سایت ما افرادی هستند که تازه با سایت ما آشنا شدند. اینجاست که خیلی از افراد تصمیم میگیرن خب یه چیزی بنویسیم که میخکوبشون کنیم!

یعنی افرادی که قبلا با سایت شما آشنا شدند نیاز به این ندارند که آن ها را میخکوب کنید؟ متوجه شدید منظور من چیست!

معمولا در صفحه نخست 3 محتوا قرار میگیرد که در دوره طراحی سایت پر فروش با جزئیات بیشتر و عملی توضیح داده شده:

  • محتوای فروش
  • محتوای جذب
  • محتوای تبدیل

محتوای فروش میتونه تبلیغ محصول و خدمات ما باشه که پیشنهاد من این است که بطور مداوم آن را تغییر دهید و ثابت نگهندارید.

محتوای جذب محتوایی کاملا رایگان است. محتوایی که برای آن هایی که تازه به سایت شما مراجعه کردند قابل جذب است. محتوای رایگان میتونه همان وبلاگ ما باشد. محتوای رایگان های بسیار زیادی باید در سایت تولید کنید. این محتواهای رایگان به شما در جذب مخاطب بسیار کمک میکند.

محتوای تبدیل محتوایی است که از کاربر اطلاعاتی را به ازای وارد کردن ایمیل و شماره تلفن می خواهیم. سایت های بسیار زیادی را دیدم که تا وارد آن سایت ها می شوید پر از باکس های متعدد است که درخواست ایمیل می کنند. زمان این کار ها به سر آمده است.

میزان درصد این محتوا ها به چه صورت است؟

بپپیشنهاد من این است که محتوای جذب 60 درصد، محتوای تبدیل 20 درصد و محتوای فروش 20 درصد باشد. این میزان درصد بندی هیچوقت ثابت نیست و می تواند بطور مرتب تغییر کند و بهتر است بطور مرتب آن را تغییر دهید.

تغییر نه به این جهت که به یک محتوای ثابت عالی برسید! تجربه نشان داده که هرچقدر در صفحه نخست پویایی نشان دهید به رتبه گرفتن سایت خود در موتور های جستجو کمک کرده اید.

پیشنهاد شما برای محتوای صفحه نخست چیست؟

خوشحال میشم نظراتتونو در کامنت بخوانم.

در صفحه نخست سایت چی بنویسم خوبه؟

صفحه نخست وب سایت را بیشتر چه افرادی میبینند به نظرت؟

آمار های سایت ما نشان داده که بیشتر بازدید کنندگان صفحه نخست سایت ما افرادی هستند که تازه با سایت ما آشنا شدند. اینجاست که خیلی از افراد تصمیم میگیرن خب یه چیزی بنویسیم که میخکوبشون کنیم!

یعنی افرادی که قبلا با سایت شما آشنا شدند نیاز به این ندارند که آن ها را میخکوب کنید؟ متوجه شدید منظور من چیست!

معمولا در صفحه نخست 3 محتوا قرار میگیرد که در دوره طراحی سایت پر فروش با جزئیات بیشتر و عملی توضیح داده شده:

  • محتوای فروش
  • محتوای جذب
  • محتوای تبدیل

محتوای فروش میتونه تبلیغ محصول و خدمات ما باشه که پیشنهاد من این است که بطور مداوم آن را تغییر دهید و ثابت نگهندارید.

محتوای جذب محتوایی کاملا رایگان است. محتوایی که برای آن هایی که تازه به سایت شما مراجعه کردند قابل جذب است. محتوای رایگان میتونه همان وبلاگ ما باشد. محتوای رایگان های بسیار زیادی باید در سایت تولید کنید. این محتواهای رایگان به شما در جذب مخاطب بسیار کمک میکند.

محتوای تبدیل محتوایی است که از کاربر اطلاعاتی را به ازای وارد کردن ایمیل و شماره تلفن می خواهیم. سایت های بسیار زیادی را دیدم که تا وارد آن سایت ها می شوید پر از باکس های متعدد است که درخواست ایمیل می کنند. زمان این کار ها به سر آمده است.

میزان درصد این محتوا ها به چه صورت است؟

بپپیشنهاد من این است که محتوای جذب 60 درصد، محتوای تبدیل 20 درصد و محتوای فروش 20 درصد باشد. این میزان درصد بندی هیچوقت ثابت نیست و می تواند بطور مرتب تغییر کند و بهتر است بطور مرتب آن را تغییر دهید.

تغییر نه به این جهت که به یک محتوای ثابت عالی برسید! تجربه نشان داده که هرچقدر در صفحه نخست پویایی نشان دهید به رتبه گرفتن سایت خود در موتور های جستجو کمک کرده اید.

پیشنهاد شما برای محتوای صفحه نخست چیست؟

خوشحال میشم نظراتتونو در کامنت بخوانم.

دیدگاه خود را بنویسید