در لینکدین پستی جدید نشر دادم که تا الان حدودا 1800 بازدید کننده داشت

در این مطلب میان علما اختلاف افتاد، اولین کامنتی که آمد تعریف و تمجدید بود.

دومین کامنت دقیقا ضد کامنت اول و همینطور الی آخر….

من به کامنت هایی که ضد مطلب منتشر شده بود واکنش نشان ندادم. چون از دیدگاه آن شخص هم نظر هستیم. ولی اینطور که من متوجه شدم دیجیتال مارکتر ها تعصب خاصی روی کاری که انجام می دهند دارند.

اگر کارشان را کسی زیر سوال ببرد جبه میگیرند و به فکر تامل بیشتر نیستند.

اصلا بحث درست یا غلط بودن نوشته نیست. موضوع این است که ما به اندازه ای که در کار خود متعصب هستیم بر روی رفتار خود تعصب داریم؟؟

به نظر من در ذهن خود برنده بودن مهم تر از اثبات دیگران برای باور های خویش است.

یکی از دیجیتال مارکتر ها جمله زیر را نوشته بود:

یعنی کافی بود به جای پاسخی که در بالا مشاهده میکنید جمله ای مینوشتم که متضاد با حرف او باشد دیگر فکر نمیکنم که بحث به این زودی ها پایان پذیرد. ولی در هر صورت خوشحالم او هم متوجه برخورد خود شد و یک برخورد سالم در لینکدین داشتیم.

به نظر من انقدر نباید چهارچوب مند به تجربه های خود اکتفا کنیم. به این فکر کنیم که هر لحظه در حال یادگیری هستیم.

شما تجربه ای مشابه داشتید؟

هم رسانی

در لینکدین پستی جدید نشر دادم که تا الان حدودا 1800 بازدید کننده داشت

در این مطلب میان علما اختلاف افتاد، اولین کامنتی که آمد تعریف و تمجدید بود.

دومین کامنت دقیقا ضد کامنت اول و همینطور الی آخر….

من به کامنت هایی که ضد مطلب منتشر شده بود واکنش نشان ندادم. چون از دیدگاه آن شخص هم نظر هستیم. ولی اینطور که من متوجه شدم دیجیتال مارکتر ها تعصب خاصی روی کاری که انجام می دهند دارند.

اگر کارشان را کسی زیر سوال ببرد جبه میگیرند و به فکر تامل بیشتر نیستند.

اصلا بحث درست یا غلط بودن نوشته نیست. موضوع این است که ما به اندازه ای که در کار خود متعصب هستیم بر روی رفتار خود تعصب داریم؟؟

به نظر من در ذهن خود برنده بودن مهم تر از اثبات دیگران برای باور های خویش است.

یکی از دیجیتال مارکتر ها جمله زیر را نوشته بود:

یعنی کافی بود به جای پاسخی که در بالا مشاهده میکنید جمله ای مینوشتم که متضاد با حرف او باشد دیگر فکر نمیکنم که بحث به این زودی ها پایان پذیرد. ولی در هر صورت خوشحالم او هم متوجه برخورد خود شد و یک برخورد سالم در لینکدین داشتیم.

به نظر من انقدر نباید چهارچوب مند به تجربه های خود اکتفا کنیم. به این فکر کنیم که هر لحظه در حال یادگیری هستیم.

شما تجربه ای مشابه داشتید؟

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید