حل چالش ارتقا سایت به کمک کتاب قانون ده برابر

مشکل و راه حل اصلی ارتقا سایت در چیست؟

در یک ویدیو 2 دقیقه‏ ای یک بار برای همیشه با مشکل اصلی روبرو شوید و حلش کنید

سرفصل های این کتاب در اشتراک همسفر

درس یک
چرا قانون ده برابر برای رشد سایت حیاتی است؟

در این درس با قانونی آشنا میشویم که رشد تضمینی وب سایت به آن بستگی دارد.

درس دوم
شکست محدودیت های سایت

 شما محدودیتی برای رشد سایت خود ندارید. در این درس راجع به محدودیت های ذهنی ارتقا سایت صحبت می کنیم.

درس سوم
4 سطح تلاش برای ارتقا سایت

 با 4 سطح تلاش برای ارتقا سایت خود آشنا شوید و به گونه ای متفاوت عمل کنید

درس چهارم
از دایره رقابت وب سایت ها خارج شو!

 حکمرانی را جایگزین رقابت کن، رقابت در قانون ده برابر جایگاهی ندارد.

درس پنجم
راه حل قطعی انجام بهینه سازی

 ذهنیت وسواس گونه بیماری نیست، نعمت است که می توانید با این قدرت بهینه سازی را عمیقا انجام دهید.

درس ششم
از توسعه سایت تا معیاری به نام ترس

 با معیار ترس برای ارتقا سایتت هدف گذاری کن تا دقیقا کاری را انجام دهید که شما و کسب و کارتان را ارتقا دهد.

درس هفتم
افسانه مدیریت زمان برای ارتقا سایت

 مدیریت خودمان همان مدیریت زمان است. خود را مدیریت کنید تا در زمان درست به دستاورد مشخصی برسید.

با صلابت و مصمم به حل چالش ارتقا سایت هستید؟

در 2 دقیقه ابتدا با چالش اصلی روبرو شوید.