جایگاه 59 که اصلا برایش مهم نیست کلیکی بگیرد یا نه فرصت این را دارد که جملات و محتواهای جدید را تست کند.

جایگاه 59 می تواند بصورت مستمر بروزرسانی نشود، بدون اینکه دغدغه رفع ایرادات سایت را داشته باشد و وقتی از او میپرسند که آیا کاری برای انجام دادن نداری در پاسخ می گوید “ولی من دارم کار میکنم. دارم فکر میکنم.”

جایگاه 59 گاهی راهی برای رتبه گرفتن جلوی آدم میگذارد. زیرا رتبه های نخست گوگل فقط از کارهای روتینی صحبت میکنن که انجام آن ها کسل کننده است. در حالی که جایگاه 59 می تواند آدم اصیلی باشد و ایده های متفاوتی برای رتبه گرفتن به ذهنش خطور کند!

جایگاه 59 در گوگل بخت دیدن رقیبانی را دارد که متفاوت تر از جایگاه های بالاتر صحبت کرده اند.

جایگاه 59 آزادی در عمل و حکمت تست های زیاد را کسب میکند.

طبعا زیان هایی هم در کار است. خدارا چه دیدی شاید یک ورودی از گوگل قصد خرید داشت. جایگاه 59 به آن بازدید کننده اطمینان خرید داد که آن وسیله خیلی عالی است. در نهایت بازدید کننده بخاطر کیفیت افتضاح محصول ناراضی شد.

البته به تلافی آن جایگاه 59 همیشه صادق است. برای بازدید کننده بیشتر از رتبه های یک زمان میگذارد زیرا مشتری زیادی ندارد. در حالی که جایگاه های یک خارج از روتین هیچ کاری بلد نیستند و زمان زیادی برای مخاطب نمی گذارند.

طبعا زیاد هایی هم در کار است. خدارا چه دیدی شاید یک ورودی از گوگل قصد خرید داشت. جایگاه 59 به آن بازدید کننده اطمینان خرید داد که آن وسیله خیلی عالی است. در نهایت بازدید کننده بخاطر کیفیت افتضاح محصول ناراضی شد.

البته به تلافی آن جایگاه 59 همیشه صادق است. برای بازدید کننده بیشتر از رتبه های یک زمان میگذارد زیرا مشتری زیادی ندارد. در حالی که جایگاه های یک خارج از روتین هیچ کاری بلد نیستند و زمان زیادی برای مخاطب نمی گذارند.

جایگاه 59 برای بهینه سازی سرعت سایت از 5 ثانیه به 3 ثانیه تلاش می کند. در صورتی که جایگاه 59 حتی متوجه نمی شود که سرعت لود سایتش به 8 ثانیه رسیده

امیدوارم با من هم نظر باشید که جایگاه 59 هم می تواند خوب باشد. ما معمولا در جایگاه 59، 2 حالت هستیم. استرس داریم یا بیخیال هستیم.

برای اینکه بتوانید از جایگاه 59 لذت ببرید و رشد کنید باید با اشتیاق تست کنید، با اشتیاق تمام به پیاده سازی ایده های جدید تولی محتوا بپردازید.

اصلا ایده کتاب ماراتون سئو دقیقا از همینجا شکل گرفت. بدون توجه به بزرگی رقبا و جایگاه های بالاتر باید از جایگاه کنونی لذت ببریم.

هم رسانی

جایگاه 59 که اصلا برایش مهم نیست کلیکی بگیرد یا نه فرصت این را دارد که جملات و محتواهای جدید را تست کند.

جایگاه 59 می تواند بصورت مستمر بروزرسانی نشود، بدون اینکه دغدغه رفع ایرادات سایت را داشته باشد و وقتی از او میپرسند که آیا کاری برای انجام دادن نداری در پاسخ می گوید “ولی من دارم کار میکنم. دارم فکر میکنم.”

جایگاه 59 گاهی راهی برای رتبه گرفتن جلوی آدم میگذارد. زیرا رتبه های نخست گوگل فقط از کارهای روتینی صحبت میکنن که انجام آن ها کسل کننده است. در حالی که جایگاه 59 می تواند آدم اصیلی باشد و ایده های متفاوتی برای رتبه گرفتن به ذهنش خطور کند!

جایگاه 59 در گوگل بخت دیدن رقیبانی را دارد که متفاوت تر از جایگاه های بالاتر صحبت کرده اند.

جایگاه 59 آزادی در عمل و حکمت تست های زیاد را کسب میکند.

طبعا زیان هایی هم در کار است. خدارا چه دیدی شاید یک ورودی از گوگل قصد خرید داشت. جایگاه 59 به آن بازدید کننده اطمینان خرید داد که آن وسیله خیلی عالی است. در نهایت بازدید کننده بخاطر کیفیت افتضاح محصول ناراضی شد.

البته به تلافی آن جایگاه 59 همیشه صادق است. برای بازدید کننده بیشتر از رتبه های یک زمان میگذارد زیرا مشتری زیادی ندارد. در حالی که جایگاه های یک خارج از روتین هیچ کاری بلد نیستند و زمان زیادی برای مخاطب نمی گذارند.

طبعا زیاد هایی هم در کار است. خدارا چه دیدی شاید یک ورودی از گوگل قصد خرید داشت. جایگاه 59 به آن بازدید کننده اطمینان خرید داد که آن وسیله خیلی عالی است. در نهایت بازدید کننده بخاطر کیفیت افتضاح محصول ناراضی شد.

البته به تلافی آن جایگاه 59 همیشه صادق است. برای بازدید کننده بیشتر از رتبه های یک زمان میگذارد زیرا مشتری زیادی ندارد. در حالی که جایگاه های یک خارج از روتین هیچ کاری بلد نیستند و زمان زیادی برای مخاطب نمی گذارند.

جایگاه 59 برای بهینه سازی سرعت سایت از 5 ثانیه به 3 ثانیه تلاش می کند. در صورتی که جایگاه 59 حتی متوجه نمی شود که سرعت لود سایتش به 8 ثانیه رسیده

امیدوارم با من هم نظر باشید که جایگاه 59 هم می تواند خوب باشد. ما معمولا در جایگاه 59، 2 حالت هستیم. استرس داریم یا بیخیال هستیم.

برای اینکه بتوانید از جایگاه 59 لذت ببرید و رشد کنید باید با اشتیاق تست کنید، با اشتیاق تمام به پیاده سازی ایده های جدید تولی محتوا بپردازید.

اصلا ایده کتاب ماراتون سئو دقیقا از همینجا شکل گرفت. بدون توجه به بزرگی رقبا و جایگاه های بالاتر باید از جایگاه کنونی لذت ببریم.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید