تمام پرداخت های این سایت از طریق درگاه واسط زرین پال و آی دی پی انجام خواهد شد. برای نمایش اعتبار این سایت در سایت زرین پال روی عکس زیر کلیک کنید.