وبینارهای رایگان هَمسَفَر

در مسیر طلایی دیجیتال مارکتینگ 368 نفر همسفر درجه یک، در کنار هم قرار گرفته اند تا با آگاهی عمیق تر این مسیر را طی کنند.

اگر هم مسیر هستیم، پس سوار شو رفیق…

حل چالش های ناشناخته

وبینار های همسفر به شما کمک می کند تا در مسیر طلایی دیجیتال مارکتینگ چالش های مسیر را با آموزش های به روز بصورت جمعی سریع تر حل کنید.

ایده های بِروز

ایده هایی از دل تجربه

کوتاه و تجربه محور

کمتر از 45 دقیقه

تنها نیستید!

اصل همسفر همین است…

وبینارهای همسفر برای چه چالش هایی است؟

تمامی چالش ها مربوط به مسیر دیجیتال مارکتینگ است

چالش های افزایش درآمد سریع

ایده های تجربه محوری که برای حل چالش های افزایش فروش و درآمد در نظر گرفته شده اند.

چالش های بهبود فردی

گاهی تمام روال و دستورالعمل ها را می دانیم ولی به هزارو یک دلیل اقدام نمی کنیم

چالش های مدیریت کارها

اقدام های دیجیتال مارکتینگ بسیار زیاد هستند و همه درگیر این چالش ها

حضور در وبینارهای همسفر رایگان است
اما مشاهده بازپخش آن رایگان نیست

برای حضور نیاز به پاسپورت خط یک داری

بلیط دعوت تنها برای اعضا سایت ارسال می شود

با عضویت رایگان در سایت خط یک پاسپورت خط یک برای شما صادر میشه و میتونی با ما وارد مسیر بشی