سلام دوستان عزیز

این اولین یادداشت من است که کاملا آزادانه و بدون هدف رتبه گرفتن، فروش و … مینویسم.

می خوام به یادداشت هایم مثل یک ماهی نگاه کنم. ماهی جایش در دریاست. هر ماهی یک آگاهی است. آگاهی که می تواند دنیارا به جای دیگری تبدیل کند. تصمیم گرفتم با هم در این یادداشت ها رشد کنیم.

چرخ دنده ها نشان از اتوماتیک کار کردن می دهد و در دیجیتال مارکتینگ اتوماتیک کردن کارها و کسب پول بسیار جذاب و شیرین است.ما می توانیم کسب و کار خود را کاملا اتوماتیک کنیم.

اتوماتیک مشتری وارد سایت ما شود.

اتوماتیک ایمیل خود هایی برای اعضا ارسال شود.

اتوماتیک فروش هایی انجام شود.

جذاب است نه؟

من برای اینکار آموزش های زیادی دیدم و اجرا کردم ولی کاملا موقت پاسخ میداد! یعنی گاهی فروش ایجاد میشد و گاهی خیر.

الگوها، قالب ها و ابزار های زیادی برای اتوماتیک کردن کارهای دیجیتال مارکتینگ وجود دارد ولی با همه این ها و تولید یک باره محتوا باز هم نتوانستم به آن چیزی که مد نظر داشتم برسم. بر همین اساس برای درک بهتر این اصطلاح “اتوماتیک” مجبور شدم از سطح آنلاین بودن خارج شوم.

شروع به پیدا کردن کلمه ای کردم که می تواند این اتوماتیک را توصیف کند و بتوانم خصوصیات آن کلمه را تشریح کنم تا معنای کلمه را بهتر درک کنم.

تا اینکه به کلمه “چرخ دنده” رسیدم.

چرخ دنده های یک دچرخه را که میدیدم متوجه شدم که به راحتی با هم کار میکنند ولی دو عامل باعث میشد که این چرخ دنده کار نکند.

1- روغن کاری

2- پایدان نزدن

بدون این دو مورد این دوچرخه حرکت نمی کند. پس دیجیتال مارکتینگ هم باید عواملی داشته باشد که اگر رعایت نشود مانع حرکت می شود.

در این یادداشت من قصد داشتم که اول از همه به معنای صحیح چرخ دندده برسم.

حتما تا به حال لوگوی خط یک را دیدید که یک چرخ دنده است. :)

در یادداشت های بعدی راجع به قسمت های مختلف این چرخ دنده و تجربیاتم در این باره صحبت میکنم.

خیلی مختصر و مفید

خوشتون اومد؟ نظراتتان را با کمال میل می خوانم.

هم رسانی

سلام دوستان عزیز

این اولین یادداشت من است که کاملا آزادانه و بدون هدف رتبه گرفتن، فروش و … مینویسم.

می خوام به یادداشت هایم مثل یک ماهی نگاه کنم. ماهی جایش در دریاست. هر ماهی یک آگاهی است. آگاهی که می تواند دنیارا به جای دیگری تبدیل کند. تصمیم گرفتم با هم در این یادداشت ها رشد کنیم.

چرخ دنده ها نشان از اتوماتیک کار کردن می دهد و در دیجیتال مارکتینگ اتوماتیک کردن کارها و کسب پول بسیار جذاب و شیرین است.ما می توانیم کسب و کار خود را کاملا اتوماتیک کنیم.

اتوماتیک مشتری وارد سایت ما شود.

اتوماتیک ایمیل خود هایی برای اعضا ارسال شود.

اتوماتیک فروش هایی انجام شود.

جذاب است نه؟

من برای اینکار آموزش های زیادی دیدم و اجرا کردم ولی کاملا موقت پاسخ میداد! یعنی گاهی فروش ایجاد میشد و گاهی خیر.

الگوها، قالب ها و ابزار های زیادی برای اتوماتیک کردن کارهای دیجیتال مارکتینگ وجود دارد ولی با همه این ها و تولید یک باره محتوا باز هم نتوانستم به آن چیزی که مد نظر داشتم برسم. بر همین اساس برای درک بهتر این اصطلاح “اتوماتیک” مجبور شدم از سطح آنلاین بودن خارج شوم.

شروع به پیدا کردن کلمه ای کردم که می تواند این اتوماتیک را توصیف کند و بتوانم خصوصیات آن کلمه را تشریح کنم تا معنای کلمه را بهتر درک کنم.

تا اینکه به کلمه “چرخ دنده” رسیدم.

چرخ دنده های یک دچرخه را که میدیدم متوجه شدم که به راحتی با هم کار میکنند ولی دو عامل باعث میشد که این چرخ دنده کار نکند.

1- روغن کاری

2- پایدان نزدن

بدون این دو مورد این دوچرخه حرکت نمی کند. پس دیجیتال مارکتینگ هم باید عواملی داشته باشد که اگر رعایت نشود مانع حرکت می شود.

در این یادداشت من قصد داشتم که اول از همه به معنای صحیح چرخ دندده برسم.

حتما تا به حال لوگوی خط یک را دیدید که یک چرخ دنده است. :)

در یادداشت های بعدی راجع به قسمت های مختلف این چرخ دنده و تجربیاتم در این باره صحبت میکنم.

خیلی مختصر و مفید

خوشتون اومد؟ نظراتتان را با کمال میل می خوانم.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید