منظور از عمودی این است که تا ساختار سایت انجام نشود به فکر بک لینک نباشیم و منظور از افقی کار کردن این است که همزان چند اقدام را انجام دهیم.

تفکر من این است که بهتر است برای حداکثر بازدهی، برنامه ریزی عمودی داشته باشیم تا با تمرکز بیشتر و بهتر کار را به اتمام برسانیم.

ولی کم کم متوجه شدم که یک نسخه 100% برای انجام کارها وجود ندارد. نیاز است که ما گاهی چند کار را بصورت همزمان انجام دهیم.

مثلا یک نمایشگاه در پیش داریم. یک مقاله خیلی سریع تولید میکنیم و باید برای این مقاله که معرفی غرفه ما است اطلاع رسانی کنیم. پس بدون اینکه در فکر لینک سازی یا چیز دیگر باشیم هرچه از دستمان بر می آیند میکنیم که این صفحه به بازدید کنندگان معرفی شود.

هیچ ساختار بهینه و 100% وجود ندارد که به آن اکتفا کنیم و بعد به سراغ مرحله بعد برویم.

پس تصمیم گرفتم که کلا کارهای سئو را به روش دیگری دنبال کنم

روش من برای سئو سایت

1- چه محصول یا خدماتی می خواهیم بفروشیم؟

2- چه محتواهایی نیاز داریم؟

3- چطور دسترسی این محتوا ها را برای مخاطب ساده کنیم؟

پاسخ به این سوالات و انجام کارهای جانبی مثل ساختار، لینک سازی داخلی یا تکنیکال سئو در کنار این موارد بصورت انجام کار افقی می تواند پتانسیل شما را به حداثر برساند.

این شیوه ای است که در کتاب ماراتون سئو بیان کرده ام.

روش شما برای سئو یک سایت چگونه است؟

هم رسانی

منظور از عمودی این است که تا ساختار سایت انجام نشود به فکر بک لینک نباشیم و منظور از افقی کار کردن این است که همزان چند اقدام را انجام دهیم.

تفکر من این است که بهتر است برای حداکثر بازدهی، برنامه ریزی عمودی داشته باشیم تا با تمرکز بیشتر و بهتر کار را به اتمام برسانیم.

ولی کم کم متوجه شدم که یک نسخه 100% برای انجام کارها وجود ندارد. نیاز است که ما گاهی چند کار را بصورت همزمان انجام دهیم.

مثلا یک نمایشگاه در پیش داریم. یک مقاله خیلی سریع تولید میکنیم و باید برای این مقاله که معرفی غرفه ما است اطلاع رسانی کنیم. پس بدون اینکه در فکر لینک سازی یا چیز دیگر باشیم هرچه از دستمان بر می آیند میکنیم که این صفحه به بازدید کنندگان معرفی شود.

هیچ ساختار بهینه و 100% وجود ندارد که به آن اکتفا کنیم و بعد به سراغ مرحله بعد برویم.

پس تصمیم گرفتم که کلا کارهای سئو را به روش دیگری دنبال کنم

روش من برای سئو سایت

1- چه محصول یا خدماتی می خواهیم بفروشیم؟

2- چه محتواهایی نیاز داریم؟

3- چطور دسترسی این محتوا ها را برای مخاطب ساده کنیم؟

پاسخ به این سوالات و انجام کارهای جانبی مثل ساختار، لینک سازی داخلی یا تکنیکال سئو در کنار این موارد بصورت انجام کار افقی می تواند پتانسیل شما را به حداثر برساند.

این شیوه ای است که در کتاب ماراتون سئو بیان کرده ام.

روش شما برای سئو یک سایت چگونه است؟

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید