جلسه اول از دوره اول ماراتون سئو برگزار شد.

الان چند ساعت از ضبط دوره گذشته و در حال آپلود شدن است.

حدودا تا 3 ساعت قبل از ضبط دوره همچنان در حال بهینه سازی محتوای دوره بودم.

قبل از اینکه دکمه ضبط دوره را بزنم به خودم گفتم من تمام اطلاعتم در همین جلسه ارائه خواهم داد. هیچ چیزی را برای جلسه بعد پس انداز نخواهم کرد. به نظر من هیچ چیز بد تر از این نیست که یک مدرس مطالبی را برای بعد بگذارد. اگر جای آن مطلب مربوط به جلاسات بعد است یک حرفی، ولی اگر مطلبی بخاطر کمبود اطلاعات بیان نشود به نظر هم مدرسی قلابی است!

در این جلسه در ابتدا راجع به 3 نگرش سایت های پر درآمد صحبت کردم و در ادامه این 3 نگرش را برای مخاطبین بیشتر توضیح دادم.

راجع به قیف بازاریابی، کمپین، KPI و بهینه سازی فرآیند ها صحبت کردیم.

شاید برایتان جالب باشد که قرار است در جلسات بعد راجع به چه چیزی صحبت کنیم.

ما در جلسات بعد راجع به 3 مورد صحبت میکنیم:

1- انتخاب کمپین

2- KPI های مناسب کمپین

3- بهینه سازی فرآیند ها

در انتها هم 4 چالش برای دوستان شرکت کننده تعریف کردم.

یکی از مهم ترین چالش ها این بود که باید 3 ساعت بصورت مستمر به تولید محتوا مشغول شوند.چالشی جدی برای کسانی که مشتاقانه می خواهند از دیگران سبقت بگیرند و به کسب درآمد برسند.

 

هم رسانی

جلسه اول از دوره اول ماراتون سئو برگزار شد.

الان چند ساعت از ضبط دوره گذشته و در حال آپلود شدن است.

حدودا تا 3 ساعت قبل از ضبط دوره همچنان در حال بهینه سازی محتوای دوره بودم.

قبل از اینکه دکمه ضبط دوره را بزنم به خودم گفتم من تمام اطلاعتم در همین جلسه ارائه خواهم داد. هیچ چیزی را برای جلسه بعد پس انداز نخواهم کرد. به نظر من هیچ چیز بد تر از این نیست که یک مدرس مطالبی را برای بعد بگذارد. اگر جای آن مطلب مربوط به جلاسات بعد است یک حرفی، ولی اگر مطلبی بخاطر کمبود اطلاعات بیان نشود به نظر هم مدرسی قلابی است!

در این جلسه در ابتدا راجع به 3 نگرش سایت های پر درآمد صحبت کردم و در ادامه این 3 نگرش را برای مخاطبین بیشتر توضیح دادم.

راجع به قیف بازاریابی، کمپین، KPI و بهینه سازی فرآیند ها صحبت کردیم.

شاید برایتان جالب باشد که قرار است در جلسات بعد راجع به چه چیزی صحبت کنیم.

ما در جلسات بعد راجع به 3 مورد صحبت میکنیم:

1- انتخاب کمپین

2- KPI های مناسب کمپین

3- بهینه سازی فرآیند ها

در انتها هم 4 چالش برای دوستان شرکت کننده تعریف کردم.

یکی از مهم ترین چالش ها این بود که باید 3 ساعت بصورت مستمر به تولید محتوا مشغول شوند.چالشی جدی برای کسانی که مشتاقانه می خواهند از دیگران سبقت بگیرند و به کسب درآمد برسند.

 

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید