شرکتی با چند صد کارمند در جایگاه مطلوبی به نسبت سایر رقبا قرار دارد اما یک احمق است!

رقبا به گرد پای این شرکت در بازاریابی نمیرسند و به اندازه این شرکت سود نمی کنند ولی جالب است بدانید که میزان رشد این رقبای نوپا بالاتر از این شرکت است.

چطور این شرکت سهم بیشتر بازار را از آن خود کرد در صورتی که از نظر شما احمق است؟!

این شرکت به علت چشم و هم چشمی تبلیغات انبوهی می رود که بیش از 80 درصد درآمدش از جای دیگری است.

بله، ستارگان هم می توانند احمق باشند!

البته شاید استدلال های منطقی ای داشته باشند و به سودهای غیر مستقیم اشاره کنند ولی اگر نمودار رشد این شرکت را بررسی کنیم متوجه می شویم در طی 10 سال اخیر از همین روند استفاده کرده اند و رشد آن ها مثل عمر انسان بوده است.

از خاک به خاک

در زمان هایی صعود یا سقوط کردند و الان در جای قبل خود قرار دارند و همچنان به همان شیوه قبل بنا به تحرکات اقتصادی سود یا زیانشان سنجیده می شود.

ولی چرا اصیل در کنار احمق در عنوان این مطلب استفاده شده؟

به این علت است که اگر شرکت اصالت نداشت در هر صورت با این تحرکات اقتصادی در این 10 سال نابود میشد!

اما متاسفانه این مساله تنها برای این شرکت های عظیم رخ نداده است. خیلی از کسب و کار ها روند های اشتباه را انتخاب میکنند و در بهترین حالت به نقطه ابتدا باز میگردند.

چگونه متوجه شویم که رونمان صحیح است؟

از نظر من شما از 3 روش می توانید بفهمید:

1- از مشاورین کمک بگیرید

2- آموزش ببینید

3- تجربه کنید.

اکثر افراد برای دریافت نتیجه سریع از مشاورین کمک میگیرند ولی پیشنهاد من آموزش دیدن است.

شما در ابتدا باید بفهمید که مشکل عدم رشد واقعی کجاست. این مشکل را خود شما باید بفهمید. بهتر است آن را برون سپاری نکنید. با آموزش دیدن می توانید به این مشکل پی ببرید. وقتی مشکل شناسایی شد می توانید از مشاورین برای ارائه راه حل کمک بگیرید.

هم رسانی

شرکتی با چند صد کارمند در جایگاه مطلوبی به نسبت سایر رقبا قرار دارد اما یک احمق است!

رقبا به گرد پای این شرکت در بازاریابی نمیرسند و به اندازه این شرکت سود نمی کنند ولی جالب است بدانید که میزان رشد این رقبای نوپا بالاتر از این شرکت است.

چطور این شرکت سهم بیشتر بازار را از آن خود کرد در صورتی که از نظر شما احمق است؟!

این شرکت به علت چشم و هم چشمی تبلیغات انبوهی می رود که بیش از 80 درصد درآمدش از جای دیگری است.

بله، ستارگان هم می توانند احمق باشند!

البته شاید استدلال های منطقی ای داشته باشند و به سودهای غیر مستقیم اشاره کنند ولی اگر نمودار رشد این شرکت را بررسی کنیم متوجه می شویم در طی 10 سال اخیر از همین روند استفاده کرده اند و رشد آن ها مثل عمر انسان بوده است.

از خاک به خاک

در زمان هایی صعود یا سقوط کردند و الان در جای قبل خود قرار دارند و همچنان به همان شیوه قبل بنا به تحرکات اقتصادی سود یا زیانشان سنجیده می شود.

ولی چرا اصیل در کنار احمق در عنوان این مطلب استفاده شده؟

به این علت است که اگر شرکت اصالت نداشت در هر صورت با این تحرکات اقتصادی در این 10 سال نابود میشد!

اما متاسفانه این مساله تنها برای این شرکت های عظیم رخ نداده است. خیلی از کسب و کار ها روند های اشتباه را انتخاب میکنند و در بهترین حالت به نقطه ابتدا باز میگردند.

چگونه متوجه شویم که رونمان صحیح است؟

از نظر من شما از 3 روش می توانید بفهمید:

1- از مشاورین کمک بگیرید

2- آموزش ببینید

3- تجربه کنید.

اکثر افراد برای دریافت نتیجه سریع از مشاورین کمک میگیرند ولی پیشنهاد من آموزش دیدن است.

شما در ابتدا باید بفهمید که مشکل عدم رشد واقعی کجاست. این مشکل را خود شما باید بفهمید. بهتر است آن را برون سپاری نکنید. با آموزش دیدن می توانید به این مشکل پی ببرید. وقتی مشکل شناسایی شد می توانید از مشاورین برای ارائه راه حل کمک بگیرید.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید