در این صفحه قرار است که به خودم پند دهم.

جلوی بقیه کسی را نصیحت کردن اشتباه است و اثر معکوس دارد اما وقتی در کنار پند به تعریف و تمجدید از او بپردازی پند و نصیحت شما به دل می نشیند.

هدفم این است که با این پند ها با هم یاد بگیریم و رشد کنیم

1 هیچوقت به چیزی عادت نکن چون انگیزت کم میشه

هم رسانی

در این صفحه قرار است که به خودم پند دهم.

جلوی بقیه کسی را نصیحت کردن اشتباه است و اثر معکوس دارد اما وقتی در کنار پند به تعریف و تمجدید از او بپردازی پند و نصیحت شما به دل می نشیند.

هدفم این است که با این پند ها با هم یاد بگیریم و رشد کنیم

1 هیچوقت به چیزی عادت نکن چون انگیزت کم میشه

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید