این نشان به کسی تعلق میگیرد که از خدمات اختصاصی ما استفاده کند.

خدمات اختصاصی ما شامل مشاوره اختصاصی و انجام 0 تا 100 پروژه های دیجیتال مارکتینگ است.

ما به کسی خدمات اختصاصی می دهیم که حتما از محصولات آموزشی ما استفاده کرده باشند. در غیر اینصورت نمی توانیم به این دوستان خدمات اختصاصی ارائه دهیم.

اگر محصولی تهیه کردید و می خواهید از خدمات اختصاصی ما استفاده کنید با شماره زیر تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.

06133736222