ir یا com ؟ جدول مقایسه را ببینید و تصمیم گیری کنید.

1400-03-17T23:02:19+04:301400/03/17|دسته‌ها: آموزش طراحی سایت|

Ir یا com مساله این نیست که بین این دو پسوند سردرگم شده ایم. مساله راهنمایی های بی پایه و اساس برخی از شرکت ها برای کمک به شما هستند. [...]