می تونی بحث درباره کارگاه حضوری: خالقان طراحی سایت شرکتی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!