می تونی بحث درباره ir یا com ؟ جدول مقایسه را ببینید و تصمیم گیری کنید. را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!