می تونی بحث درباره چرا باید قبل از طراحی سایت، سایت مپ را طراحی کرد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!