می تونی بحث درباره چکیده کتاب فروشندگان بزرگ چه میکنند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!