می تونی بحث درباره تبلیغات رایگان به روش مستر تیستر : چگونه در اینترنت تبلیغات رایگان کنیم را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!