اگر محصول دانلودی است که دقیقا پس از پرداخت به صفحه ای هدایت می شوید که در آن لینک دانلود محصول قرار گرفته است و اگر محصول فیزیکی است پس از پرداخت موفق حداکثر در یک هفته کاری محصول به دستتان خواهد رسید. همچنین در صورت هرگونه بروز مشکل می توانید با شماره 06133736222 تماس بگیرید تا پیگیری های لازم انجام شود.