این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن تجارت است