درس دو:

طراحی نقشه بازاریابی در یک صفحه

درس دو:

طراحی نقشه بازاریابی در یک صفحه

درس سوم:

ساخت جدول معیار ها برای افزایش تمرکز

درس چهارم:

انتخاب صحیح پروژه برای رشد حداکثری

طراحی نقشه بازاریابی در یک صفحه به ما کمک میکنه که شفاف فکر کنیم! در این بخش از 8 گام اصلی سفر مشتری صحبت کردم. دقیقا می توانید متوجه شوید که چرا تا به حال افراد از شما خرید نمی کردند!

3 گام برای دانلود رایگان قالب سفر مشتری

گام اول: تکمیل حساب کاربری از این لینک

گام دوم: مراجعه به صفحه جوایز تکمیل عضویت و زدن دکمه “دریافت جایزه”

گام سوم: دانلود مستقیم قالب سفر مشتری از لیست نمایش داده شده