مدت: ۶۰ دقیقه

مدرس: علی اکبر فرج

مخاطب: مدرسان و تولیدکنندگان محتوا

فرمت: MP4

مبلغ: ۳۹ هزار تومان