مشخصات فیلم وبینار «راز کسب و کارهای کوچک در صفحه نخست گوگل»

مدت: ۹۰ دقیقه

مدرس: علی اکبر فرج

مخاطب: مدیران سایت و کارآفرینان