بهتون تبریک میگم که از مشاورین استفاده میکنید. من هم از مشاورین استفاده میکنم و همچنین مشاوره در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه می دهم.

بعضی از افراد وقتی از خدمات مشاوره من استفاده میکنند سوالاتی میپرسند که گوگل می تواند به خوبی به پرسش آن ها پاسخ دهد ولی این را از من میپرسند.

به نظر شما نمی دانستند که می توانند آن سوال را در گوگل جستجو کنند؟

اکثر افراد سوالات خود را بداهه بیان می کنند. همین بداهه گویی باعث می شود که پرسش های سطحی بپرسند.

با پرسش های سطحی به جواب های خوبی دست پیدا میکنند اما کار به اتمام نمی رسد. خیلی زود متوجه می شوند که سوالات دیگری دارند که گاها عمیق تر است. اینجاست که فکر میکنند که مشاور کم گذاشته است. در صورتی که پرسش آن هاست که تعیین کننده موضوع جلسه مشاوره است.

اما ما دقیقا چه پرسشی هایی بپرسیم که به این شکل ضرر نکنیم؟

پرسش ها به 3 سطح تقسیم می شود:

1- سوالات دانش محور

2- سوالات راهکار محور

3- سوالات بینش محور

 

1- سوالات دانش محور

پاسخ این سوالات در گوگل پیدا می شود. این سوالات را عموما با همان کلمات کلیدی وقتی در گوگل جستجو کنید به راحتی می توانید آن را در گوگل پیدا کنید.

البته می توانید برای اینگونه پرسش های خود به دوره های رایگان، کتاب ها و … مراجعه کنید ولی پیشنهاد میکنم اگر سوالاتی مثل “وردپرس چیست” و … دارید از گوگل بپرسید.

 

2- سوالات راهکار محور

اگر می خواهید قرمه سبزی درست کنید روش درست کردن غذا اصطلاحا یک راهکار است. اگر می خواهید یک وسیله را تعمیر کنید به دنبال راهکار می گردید. پاسخ این پرسش ها با کمی تحقیق بیشتر باز هم در گوگل پیدا می شود. احتمال پیدا کردن پاسخ این پرسش حتما در دوره ها بسیار زیاد است. بسیاری از دوره ها ها و آموزش ها بیشتر از سوالات راهکار محور استفاده می کنند.

 

3- سوالات بینش محور

سوالات تجربی سوالات پولساز هستند. اینگونه سوالات هستند که می توانند زندگی شما را متحول کنند. از مشاورباید سوالات تجربی بپرسید. شرایط فعلی خود را توصیف کنید و در انتها سوال خود را بپرسید. خیلی از افراد تنها شرایط خود را در مشاور توصیف می کنند و انتظار دارند که مشاور سوال را بسازد. در صورتی با گفتن وصف حال خود یا کسب و کارتان نیاز اصلی مشخص نمی شود و مشاور بر اساس تجربه یک نیاز ترسیم می کند که مطلوب نیست.

شما می توانید سوالات دانشی خود را تبدیل به سوالات تجربه محور کنید!

در محصول آموزشی حل پیشرفته سوال با گوگل  خواهید آموخت که چگونه این سوالات را به هم تبدیل کنید تا در جلسات مشاوره حرفه ای تر حاضر شوید.

هم رسانی

بهتون تبریک میگم که از مشاورین استفاده میکنید. من هم از مشاورین استفاده میکنم و همچنین مشاوره در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه می دهم.

بعضی از افراد وقتی از خدمات مشاوره من استفاده میکنند سوالاتی میپرسند که گوگل می تواند به خوبی به پرسش آن ها پاسخ دهد ولی این را از من میپرسند.

به نظر شما نمی دانستند که می توانند آن سوال را در گوگل جستجو کنند؟

اکثر افراد سوالات خود را بداهه بیان می کنند. همین بداهه گویی باعث می شود که پرسش های سطحی بپرسند.

با پرسش های سطحی به جواب های خوبی دست پیدا میکنند اما کار به اتمام نمی رسد. خیلی زود متوجه می شوند که سوالات دیگری دارند که گاها عمیق تر است. اینجاست که فکر میکنند که مشاور کم گذاشته است. در صورتی که پرسش آن هاست که تعیین کننده موضوع جلسه مشاوره است.

اما ما دقیقا چه پرسشی هایی بپرسیم که به این شکل ضرر نکنیم؟

پرسش ها به 3 سطح تقسیم می شود:

1- سوالات دانش محور

2- سوالات راهکار محور

3- سوالات بینش محور

 

1- سوالات دانش محور

پاسخ این سوالات در گوگل پیدا می شود. این سوالات را عموما با همان کلمات کلیدی وقتی در گوگل جستجو کنید به راحتی می توانید آن را در گوگل پیدا کنید.

البته می توانید برای اینگونه پرسش های خود به دوره های رایگان، کتاب ها و … مراجعه کنید ولی پیشنهاد میکنم اگر سوالاتی مثل “وردپرس چیست” و … دارید از گوگل بپرسید.

 

2- سوالات راهکار محور

اگر می خواهید قرمه سبزی درست کنید روش درست کردن غذا اصطلاحا یک راهکار است. اگر می خواهید یک وسیله را تعمیر کنید به دنبال راهکار می گردید. پاسخ این پرسش ها با کمی تحقیق بیشتر باز هم در گوگل پیدا می شود. احتمال پیدا کردن پاسخ این پرسش حتما در دوره ها بسیار زیاد است. بسیاری از دوره ها ها و آموزش ها بیشتر از سوالات راهکار محور استفاده می کنند.

 

3- سوالات بینش محور

سوالات تجربی سوالات پولساز هستند. اینگونه سوالات هستند که می توانند زندگی شما را متحول کنند. از مشاورباید سوالات تجربی بپرسید. شرایط فعلی خود را توصیف کنید و در انتها سوال خود را بپرسید. خیلی از افراد تنها شرایط خود را در مشاور توصیف می کنند و انتظار دارند که مشاور سوال را بسازد. در صورتی با گفتن وصف حال خود یا کسب و کارتان نیاز اصلی مشخص نمی شود و مشاور بر اساس تجربه یک نیاز ترسیم می کند که مطلوب نیست.

شما می توانید سوالات دانشی خود را تبدیل به سوالات تجربه محور کنید!

در محصول آموزشی حل پیشرفته سوال با گوگل  خواهید آموخت که چگونه این سوالات را به هم تبدیل کنید تا در جلسات مشاوره حرفه ای تر حاضر شوید.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید