مقالات1400-04-29T11:13:26+04:30

بر اساس فرضیات مقاله ننویسیم!

در ابتدا اکثر سئو کاران عزیز کلمات کلیدی را لیست میکنند و آن ها را دسته بندی و بر اساس پر جستجو ترین مرتب سازی میکنند و کلماتی که خیلی جستجوی بالا دارند را به عنوان هدف نهایی انتخاب میکنند. [...]

استراتژی سئو یا استراتژی بازاریابی؟

استراتژی سئو به نظر من وجود ندارد! استراتژی سئو یعنی همه چیز بر اساس یک فرمول و منطق چینش شود تا تنها به بازدید برسیم نه به فروش ولی اقدام هایی که با نام استراتژی سئو به کار میبرند عموما [...]

از مشاورین چی بپرسیم که ضرر نکنیم؟

بهتون تبریک میگم که از مشاورین استفاده میکنید. من هم از مشاورین استفاده میکنم و همچنین مشاوره در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه می دهم. بعضی از افراد وقتی از خدمات مشاوره من استفاده میکنند سوالاتی میپرسند که گوگل می تواند [...]

من با زمان بندی برای رسیدن به هدف مخالفم!

با دوستم به صحبت پرداختیم و به من گفت شما نبودی که تا همین سال پیش میگفتی باید برای اهدافت تاریخ اتمام یا DeadLine مشخص کنی؟ بله من تا همین سال پیش مفهوم DeadLine را بسیار به کار میبردم. انقدر [...]

“چرا” و “چطور” را از چه کسی بپرسیم؟!

سوالات "چرایی" را از اساتید و سوالات "چطور" را از گوگل! سوالات چرایی سوالاتی عمیق هستند. سوالات چرایی سوالاتی هستند که پاسخش می تواند یک شعله در وجود شما روشن کند. آدم ها می خواهند از سوالات چطوری به سوالات [...]

محتوای آبکی

محتوایی هوا کردم! یعنی نوشتم و انتشار دادم و از نظر خیلی ها آبکی بود. محتوا برای این است که دیگران بخوانند. اما اگر کسی نخواند چه؟! به نظرتان باید پاکش کنم؟ چند ساعتی کلافه بودم. به خودم میگفتم این [...]

رفتن به بالا