احتمالا شما هم به رشد شخصی اهمیت زیادی می دهید ولی همه ما کمال گرا هستیم.

کسی نیست که کمال گرا نباشد

فردی در یک تخم مرغ درست کردن کمال گرا می تواند باشد!

اگر خود را فردی کمال گرا احساس نمی کنید بهتر است به یک حوزه دیگر در زندگیتان توجه کنید. متوجه خواهید شد شما هم کمال گرا هستید.

درمان کمال گرایی به نظر من این نیست که آن موضوع را سهل و آسان بگیریم. اصلا به نظر شما علت کمال گرایی چیست؟

کمال گرایی به نظر من از تعلل می آید و تعلل از نبود تعهد!

به نظر من این تعهد است که شروع جنگ با کمال گرایی است، خیلی ها فکر میکنند اگر تعهد داشته باشند کافی است، در این صورت من یک سوال از شما دارم.

برای شما هم پیش آمده که در انتهای سال نسبت به خود متعهد می شوید که در سال جدید کارهایی را انجام دهید و آن لیست کلا فراموش می شود؟

احتمالا همینطور است.

پس تعهد تنها کافی نیست باید عمل کنیم.

الان من هم یک تعهدی به خودم دادم و اینجا می خوام این تعهد را عمومی کنم که عملگرایی خود را افزایش دهم.

این هم یک تکنیک است که می توانید عملگرایی خود را افزایش دهید.(یعنی اعلام عمومی کنید! اگر اقدام نکنید همه چپ چپ نگاهتان خواهند کرد!)

امروز 1401/02/10 است و من متعهد می شوم که در هفته  6 ساعت مستمر بنویسم!

چه بنویسم؟ یک مقاله فوق عظیم تولید و منتشر کنم.

منظور از مقاله فوق عظیم بلند بودن آن تنها نیست. این مقاله می تواند کوتاه اما بسیار عمیق باشد. چالش قضیه اینجاست که باید داده های خود را منتشر کنم تا آرام گیرم.

و من قصد دارم اولین مطلب خود را برای صفحه آموزش سئو بنویسم.

مقاله ای که بتوانم با آن رتبه خوبی در سئو بگیرم. این مقاله می تواند اثر خیلی خوبی بر روی سایت بگذارد.

کارهایی که باید انجام دهم این است که محتوا باید آماده و صفحه نیست طراحی شود.

پس تنها نوشتن نیست و باید قسمت ظاهر هم فکری کنیم. پس این شد تعهد من به خودم که در هفته 6 ساعت زمان برای تولید و نشر محتوا بگذارم!

شما هم این تعهد را به خودتان بدهید.

تمایل داشتید در کامنت ها تعهد خود را با من به اشتراک بگذارید.

هم رسانی

احتمالا شما هم به رشد شخصی اهمیت زیادی می دهید ولی همه ما کمال گرا هستیم.

کسی نیست که کمال گرا نباشد

فردی در یک تخم مرغ درست کردن کمال گرا می تواند باشد!

اگر خود را فردی کمال گرا احساس نمی کنید بهتر است به یک حوزه دیگر در زندگیتان توجه کنید. متوجه خواهید شد شما هم کمال گرا هستید.

درمان کمال گرایی به نظر من این نیست که آن موضوع را سهل و آسان بگیریم. اصلا به نظر شما علت کمال گرایی چیست؟

کمال گرایی به نظر من از تعلل می آید و تعلل از نبود تعهد!

به نظر من این تعهد است که شروع جنگ با کمال گرایی است، خیلی ها فکر میکنند اگر تعهد داشته باشند کافی است، در این صورت من یک سوال از شما دارم.

برای شما هم پیش آمده که در انتهای سال نسبت به خود متعهد می شوید که در سال جدید کارهایی را انجام دهید و آن لیست کلا فراموش می شود؟

احتمالا همینطور است.

پس تعهد تنها کافی نیست باید عمل کنیم.

الان من هم یک تعهدی به خودم دادم و اینجا می خوام این تعهد را عمومی کنم که عملگرایی خود را افزایش دهم.

این هم یک تکنیک است که می توانید عملگرایی خود را افزایش دهید.(یعنی اعلام عمومی کنید! اگر اقدام نکنید همه چپ چپ نگاهتان خواهند کرد!)

امروز 1401/02/10 است و من متعهد می شوم که در هفته  6 ساعت مستمر بنویسم!

چه بنویسم؟ یک مقاله فوق عظیم تولید و منتشر کنم.

منظور از مقاله فوق عظیم بلند بودن آن تنها نیست. این مقاله می تواند کوتاه اما بسیار عمیق باشد. چالش قضیه اینجاست که باید داده های خود را منتشر کنم تا آرام گیرم.

و من قصد دارم اولین مطلب خود را برای صفحه آموزش سئو بنویسم.

مقاله ای که بتوانم با آن رتبه خوبی در سئو بگیرم. این مقاله می تواند اثر خیلی خوبی بر روی سایت بگذارد.

کارهایی که باید انجام دهم این است که محتوا باید آماده و صفحه نیست طراحی شود.

پس تنها نوشتن نیست و باید قسمت ظاهر هم فکری کنیم. پس این شد تعهد من به خودم که در هفته 6 ساعت زمان برای تولید و نشر محتوا بگذارم!

شما هم این تعهد را به خودتان بدهید.

تمایل داشتید در کامنت ها تعهد خود را با من به اشتراک بگذارید.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید