در سطح آشغال!

می خواستی کنار کتاب باشه یا روی میز که همه ببینن؟

امروز دندان عقلم را کشیدم. دکتر به من گفت دندان عقل وقتی در میاد به ظاهر مشکلی نداره ولی در اکثر مواقع وقتی رشد می کند به مرور مشکلات را به دندان بغلی انتقال می دهد.

و الان دندان جفتی من نیاز به عصب کشی دارد.

حکایت وب سایت هایی است که صفحات 404 دارند. در ابتدا می خواستم صفحات 404 را به دندان های پوسیده تشبیه کنم. ولی دیدم دندان های پوسیده از اول که پوسیده نیستند. بلکه یکی از دندان های اصلی ما هستند و به مرور پوسیده می شوند.

ما در وب سایت صفحاتی ایجاد میکنیم و آن ها را پاک میکنیم بدون اینکه کاری دستور ریدایرکتی بکار ببریم.

شاید پیش خود بگویید آن موقع که ایجاد کردیم نیاز داشتیم ولی الان نداریم، دیگه انقدر قظیه بحرانی نیست که شما به دندان عقل تشبیه کردی!

از نظر من صفحه ای که قرار است در نهایت حذف شود همان بهتر ساخته نشود.

از کجا بفهمیم که به ضرس قاطع آن صفحه را می خواهیم؟

به برنامه بازاریابی خود توجه کنید. آیا آن صفحه در برنامه بازاریابی تعریف شده است؟

در برنامه بازاریابی یک پلن می کشید که بازدید کننده از چه صفحه ای به چه صفحه ای هدایت شوند.

یاد دوره طراحی سایت پر فروش افتادم من در همان جلسه دوم راجع به سناریو های مختلف توضیح دادم.

به یاد داشته باشید بدون برنامه بازاریابی هیچکدام از صفحات سایت شما ارزش پر فروش شدن ندارند و نخواهند داشت.

هم رسانی

در سطح آشغال!

می خواستی کنار کتاب باشه یا روی میز که همه ببینن؟

امروز دندان عقلم را کشیدم. دکتر به من گفت دندان عقل وقتی در میاد به ظاهر مشکلی نداره ولی در اکثر مواقع وقتی رشد می کند به مرور مشکلات را به دندان بغلی انتقال می دهد.

و الان دندان جفتی من نیاز به عصب کشی دارد.

حکایت وب سایت هایی است که صفحات 404 دارند. در ابتدا می خواستم صفحات 404 را به دندان های پوسیده تشبیه کنم. ولی دیدم دندان های پوسیده از اول که پوسیده نیستند. بلکه یکی از دندان های اصلی ما هستند و به مرور پوسیده می شوند.

ما در وب سایت صفحاتی ایجاد میکنیم و آن ها را پاک میکنیم بدون اینکه کاری دستور ریدایرکتی بکار ببریم.

شاید پیش خود بگویید آن موقع که ایجاد کردیم نیاز داشتیم ولی الان نداریم، دیگه انقدر قظیه بحرانی نیست که شما به دندان عقل تشبیه کردی!

از نظر من صفحه ای که قرار است در نهایت حذف شود همان بهتر ساخته نشود.

از کجا بفهمیم که به ضرس قاطع آن صفحه را می خواهیم؟

به برنامه بازاریابی خود توجه کنید. آیا آن صفحه در برنامه بازاریابی تعریف شده است؟

در برنامه بازاریابی یک پلن می کشید که بازدید کننده از چه صفحه ای به چه صفحه ای هدایت شوند.

یاد دوره طراحی سایت پر فروش افتادم من در همان جلسه دوم راجع به سناریو های مختلف توضیح دادم.

به یاد داشته باشید بدون برنامه بازاریابی هیچکدام از صفحات سایت شما ارزش پر فروش شدن ندارند و نخواهند داشت.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید