محصولات وبیناری بعد از برگزاری وبینار شما از طریق پنل کاربری خود به محصول دسترسی دارید.

محصولات دانلودی دقیقا پس از پرداخت از طریق پنل کاربری می توانید به فیلم آن دسترسی داشته باشید.

راهنمای گام به گام در ویدیو زیر قرار گرفته است لطفا این ویدیو را مشاهده نمایید.