بهبود 4 معیار مهم سایت با داستان سرایی

390,000 تومان


بله درسته، داستان سرایی تنها می تواند یک جمله ساده باشه اما آن معیار را برای ما محقق کند!

وقتی نام فیلم “مادر” از علی حاتمی به گوشتان میخورد یاد چه چیزی از این فیلم سینمایی می افتید؟

بزارید حدس بزنم:

چند دیالوگ کوتاه: آنجا که اکبر عبدی می گوید “مادر مُرد” یا چند کلمه دیگه که یادمان نمی آید ولی حس خوبی به آن داریم.
چند صحنه به یاد ماندنی از فیلم: آنجا که اکبر عبدی چادر مادر را هنگامی که مادر از در وارد می شود میگیرد
تصویر برجسته ترین فردی که در آن فیلم بود: مشخصه که من درگیر بازی اکبر عبدی شدم یا بیشتر توضیح بدم؟!

ما فقط چند دیالوگ ساده را به خاطر سپردیم، همان چند دیالوگ ساده کافیست تا آن را به دیگران توصیه کنیم…

بازاریابی به کمک داستان سرایی به همین شکل رخ می دهد. شما مشتاق می شوید که با همین داستان تغزیه شوید، ادامه دهید و به چیزی که تمایل دارید برسید.

ما در آموزش داستان سرایی به 5 مدل داستان نویسی میپردازیم و برای هر معیاری که در ابتدای صفحه گفتیم مثال های جدید و کاملا کاربردی و موارد آماده ای ارائه می کنیم که می توانید آن را بلافاصله اجرا کنید.

این داستان سرایی کجاها کاربرد دارد؟

1- ایمیل مارکتینگ:

در ایمیل مارکتینگ اگر از داستان سرایی استفاده کنید افراد بیشتر ایمیل شما را پیگیری می کنند. نرخ باز شدن ایمیل های شما بالا می روند و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه شما مثبت خواهد شد.

2- بازاریابی محتوا در رسانه های اجتماعی و سایت

کسب توجه مخاطب کار ساده ای نیست، به کمک داستان سرایی پس از تمرین و تکرار داستان سرایی را حرفه ای تر در مارکتینگ دنبال کنید.

 

در صورتی که فکر می کنید این کار زمان بر است و باید با ترفندهای ساده تری این معیار ها را بهبود دهید بهتر است که این آموزش را تهیه نکنید….

هر مهارتی نیاز به تمرین و تکرار دارد. البته که ما در وبینار ترفندهایی بیان می کنیم که سریع تر موتور داستان نویسی شما به حرکت درآید ولی بدون تمرین، تکرار و متمرکز بودن نمی تواند موفق شوید.

این وبینار به 3 قسمت تقسیم می شود:

1- بررسی می کنیم که کجای سایت نیاز به داستان سُرایی داریم.

2- پنج مدل داستان سُرایی را معرفی می کنیم.

3- برای هر قسمت سایت می گوییم که چگونه داستان سرایی را در آن قسمت به کار ببریم.

مخاطبین این وبینار چه کسانی هستند؟

اگر مخاطب با محتوای شما تعامل نمی کند

اگر از محتواهای بی مزه ای که تولید می کنید خسته شده اید

اگر محتوای شما برای خودتان جذابیتی ندارد و بدیهی شده است

اگر بیش از محتوا روی گرافیک زمان میگذارید

 

حتما باید روند خود را تغییر دهید و یکی از آن راه ها یادگیری مهارت داستان سرایی است.

در این صورت خوشحال میشم که با ایده هایی که در این آموزش به شما می گویم نگرش شما را در خصوص بازاریابی محتوا تغییر دهم.


بله درسته، داستان سرایی تنها می تواند یک جمله ساده باشه اما آن معیار را برای ما محقق کند!

وقتی نام فیلم “مادر” از علی حاتمی به گوشتان میخورد یاد چه چیزی از این فیلم سینمایی می افتید؟

بزارید حدس بزنم:

چند دیالوگ کوتاه: آنجا که اکبر عبدی می گوید “مادر مُرد” یا چند کلمه دیگه که یادمان نمی آید ولی حس خوبی به آن داریم.
چند صحنه به یاد ماندنی از فیلم: آنجا که اکبر عبدی چادر مادر را هنگامی که مادر از در وارد می شود میگیرد
تصویر برجسته ترین فردی که در آن فیلم بود: مشخصه که من درگیر بازی اکبر عبدی شدم یا بیشتر توضیح بدم؟!

ما فقط چند دیالوگ ساده را به خاطر سپردیم، همان چند دیالوگ ساده کافیست تا آن را به دیگران توصیه کنیم…

بازاریابی به کمک داستان سرایی به همین شکل رخ می دهد. شما مشتاق می شوید که با همین داستان تغزیه شوید، ادامه دهید و به چیزی که تمایل دارید برسید.

ما در آموزش داستان سرایی به 5 مدل داستان نویسی میپردازیم و برای هر معیاری که در ابتدای صفحه گفتیم مثال های جدید و کاملا کاربردی و موارد آماده ای ارائه می کنیم که می توانید آن را بلافاصله اجرا کنید.

این داستان سرایی کجاها کاربرد دارد؟

1- ایمیل مارکتینگ:

در ایمیل مارکتینگ اگر از داستان سرایی استفاده کنید افراد بیشتر ایمیل شما را پیگیری می کنند. نرخ باز شدن ایمیل های شما بالا می روند و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه شما مثبت خواهد شد.

2- بازاریابی محتوا در رسانه های اجتماعی و سایت

کسب توجه مخاطب کار ساده ای نیست، به کمک داستان سرایی پس از تمرین و تکرار داستان سرایی را حرفه ای تر در مارکتینگ دنبال کنید.

 

در صورتی که فکر می کنید این کار زمان بر است و باید با ترفندهای ساده تری این معیار ها را بهبود دهید بهتر است که این آموزش را تهیه نکنید….

هر مهارتی نیاز به تمرین و تکرار دارد. البته که ما در وبینار ترفندهایی بیان می کنیم که سریع تر موتور داستان نویسی شما به حرکت درآید ولی بدون تمرین، تکرار و متمرکز بودن نمی تواند موفق شوید.

این وبینار به 3 قسمت تقسیم می شود:

1- بررسی می کنیم که کجای سایت نیاز به داستان سُرایی داریم.

2- پنج مدل داستان سُرایی را معرفی می کنیم.

3- برای هر قسمت سایت می گوییم که چگونه داستان سرایی را در آن قسمت به کار ببریم.

مخاطبین این وبینار چه کسانی هستند؟

اگر مخاطب با محتوای شما تعامل نمی کند

اگر از محتواهای بی مزه ای که تولید می کنید خسته شده اید

اگر محتوای شما برای خودتان جذابیتی ندارد و بدیهی شده است

اگر بیش از محتوا روی گرافیک زمان میگذارید

 

حتما باید روند خود را تغییر دهید و یکی از آن راه ها یادگیری مهارت داستان سرایی است.

در این صورت خوشحال میشم که با ایده هایی که در این آموزش به شما می گویم نگرش شما را در خصوص بازاریابی محتوا تغییر دهم.

دیدگاه خود را بنویسید